Verduistering (art. 321 Sr.) – advocaat nodig?

Bij verduistering gaat het erom dat u een goed, dat aan een ander toebehoort, en dat anders dan door een misdrijf is verkregen, wederrechtelijk in uw bezit hebt en ook met de bedoeling om dit te behouden. Bij een verdenking van verduistering gaat het er meestal om dat een goed, dat dan volgens de politie van een ander is, bij u is aangetroffen. De politie wil vervolgens weten hoe u aan het goed bent gekomen en wat uw bedoelingen hiermee waren. In de meeste gevallen is er goed verweer te voeren tegen een verdenking van verduistering, maar het is wel belangrijk dat u de juiste verweren voert. Wordt u verdacht van verduistering? Neem dan direct contact met ons op. Wij verwijzen u door naar een gespecialieerde advocaat. 

Voorbeelden verduistering

Verduistering doet zich bijvoorbeeld voor in de situatie dat u op straat (en niet in een fietsenrek) een fiets vindt die niet op slot staat. Deze fiets is niet van u, dus het behoort dan aan een ander toe, tenzij u op basis van de omstandigheden waaronder u de fiets heeft aangetroffen, mocht aannemen dat de voormalig eigenaar hier afstand van heeft gedaan (bijv. oude fiets, staat bij vuilcontainer, etc).
Van verduistering kan alleen sprake zijn, indien er geen ander misdrijf aan de orde is. Het mag dus niet zo zijn dat u zelf handelingen hebt verricht om de fiets te stelen of dat u de fiets hebt verkregen, terwijl u wist of kon vermoeden dat de fiets gestolen was.  

Hetzelfde geldt voor het vinden van een portemonnee of telefoon. En zo zijn er nog vele voorbeelden te geven van situaties waarbij sprake is van verduistering. Ook diefstal van brandstof wordt juridisch gekwalificeerd als verduistering.

Toch levert niet iedere situatie dat u iets van een ander - zonder toestemming - bij u hebt verduistering op. De wet eist namelijk dat u het goed zich wederrechtelijke hebt toegeeigend. Wanneer u bijvoorbeeld op straat een fiets vindt, en u deze naar de politie wil brengen, is dat wel toegestaan. U doet er echter in die situatie wel verstandig aan om eerst de politie te bellen.
Of er sprake is van verduistering is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  Een gespecialiseerde advocaat kan u adviseren of in uw situatie sprake is van verduistering en welke verweren eventueel gevoerd kunnen worden tegen de verdenking van verduistering. Het is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht, zeker wanneer u een uitnodiging hebt gekregen voor een verhoor bij de politie. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Wanneer verduistering?

Van verduistering is sprake indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Een goed dat aan een ander toebehoort
  • is door u verkregen, anders dan door een misdrijf
  • en u hebt dat goed wederrechtelijk toegeëigend

Verduistering in dienstbetrekking

Verduistering in dienstbetrekking is een bijzondere vorm van verduistering. Wanneer een goed door een medewerker van een winkel of bedrijf wordt gestolen, levert dit verduistering in dienstbetrekking op en geen diefstal. 

> Meer informatie verduistering in dienstbetrekking

Bewijs en verweren bij verduistering

Bij verduistering is het meestal zo dat het goed bij u is aangetroffen of waarbij anderszins bekend is dat u het goed hebt. De vraag is alleen hoe u eraan bent gekomen en wat uw bedoelingen er precies mee waren. Of er sprake is van bewijs voor verduistering is daarmee sterk afhankelijk van de feitelijke situatie en de verklaring die u daarover heeft afgelegd bij de politie. 

Wanneer u verdacht wordt van verduistering, kunt u onder andere de volgende verweren voeren:

  • Ik dacht dat het goed aan niemand meer toebehoorde (res nullius)
  • Ik wilde het goed helemaal niet behouden, maar ik wilde het juist naar de politie brengen of teruggeven
  • Het goed is (deels) van mij

Straffen bij verduistering

Op verduistering is een maximum gevangenisstraf van 3 jaar gesteld. Dat is dus een lagere straf dan bij bijvoorbeeld diefstal. Over het algemeen wordt verduistering ook minder zwaar gestraft. De precieze straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de waarde van het verduisterde goed, en uw persoonlijke omstandigheden.

De straffen zijn vergelijkbaar met die van schuldheling:

Waarde tot €    120,00 20 uur werkstraf
Waarde tot € 1.200,00 60 uur werkstraf
Waarde tot € 5.000,00 100 uur werkstraf

Wanneer de verduistering samen met een ander is gepleegd geldt een verhoging van 1/3. Bij eenmalige recidive geldt een verhoging van 50%. Bij meermalen recidive voor verduistering of soortgelijke zaken geldt een verhoging met 100%.

Advocaat nodig bij verdenking diefstal?

Indien u verdacht wordt van een diefstal is ons advies om een advocaat te raadplegen indien:

Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken en in overleg bepaalt u wat u bij de politie of tijdens de zitting mag verklaren en wat niet. Via 01-diefstal-advocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium van € 135,00 excl. BTW per uur. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? U kunt uw zaak kosteloos en vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden