Diefstal (art. 310 Sr.) – advocaat nodig?

Diefstal is het wegnemen van een goed dat aan een ander toebehoort, met de bedoeling om dit goed te behouden. Diefstal wordt gezien als een ernstig een misdrijf. 

Diefstal in de wet

Diefstal is als misdrijf in de wet strafbaar gesteld in artikel 310 e.v. Wetboek van Strafrecht (Sr.):
"Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie."

In artikel 311 Sr. is de zogenaamde gekwalificeerde diefstal strafbaar gesteld. Hieraan is o.a. voldaan wanneer de diefstal tezamen met anderen is gepleegd, of in de nachtelijke uren, of door middel van braak, verbreking, inklimming of met een valse sleutel.
Is bij de diefstal geweld of bij de vlucht geweld gebruikt, dan is dit strafbaar gesteld in artikel 312 Sr.

Vereisten bij diefstal

Om tot een veroordeling voor diefstal te kunnen komen, moet worden vastgesteld:

1. dat een goed is weggenomen
Er moet daadwerkelijk een goed zijn weggenomen. Wanneer goederen enkel zijn klaargezet, maar nog niet daadwerkelijk zijn meegenomen, is er nog geen sprake van een voltooide diefstal. Mogelijk is er dan hooguit sprake van een poging tot diefstal.
Het gaat erom dat door het wegnemen van het goed de verdachte zich heer en meester heeft gemaakt van het goed.

2. dat het goed aan een ander toebehoort
U kunt uiteraard niet uw eigen goederen stelen. Als het goed aan u toebehoort, kan er geen sprake zijn van diefstal. In de meeste gevallen zal hier weinig discussie over bestaan, maar met name bij echtelijke ruzies kan een dergelijk verweer nog leiden tot een vrijspraak of sepot.

3. en dat dit gebeurde met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening
Het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening houdt in dat daadwerkelijk de bedoeling had om het goed te behouden. Wanneer u enkel het goed wilde verplaatsen of dat u de bedoeling had om het goed terug te geven (mits dit geloofwaardig is), kunt u niet worden veroordeeld voor diefstal.

> Meer informatie vereisten bij diefstal

Straffen diefstal

De maximale gevangenisstraf voor een eenvoudige diefstal is 4 jaren gevangenisstraf. In  de praktijk wordt bijna nooit zo'n lange gevangenisstraf opgelegd. Alleen bij zeer frequentie recidive of bij de ernstige vormen van diefstal zoals inbraak woning of overvallen zal de rechter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Bij een eerste kleine diefstal, volgt meestal enkel een geldboete via een strafbeschikking. Weet wel dat ook zo'n geldboete een aantekening oplevert op uw strafblad (justitiele documentatie) en daarmee gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een VOG in de toekomst. Pas hier dus altijd goed voor op en stel waar mogelijk binnen 14 dagen verzet in bij een strafbeschikking, zeker als u meent onschuldig te zijn. 

> Meer informatie straffen bij diefstal

Advocaat nodig bij verdenking diefstal?

Indien u verdacht wordt van een diefstal is ons advies om een advocaat te raadplegen indien:

Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken en in overleg bepaalt u wat u bij de politie of tijdens de zitting mag verklaren en wat niet. Via 01-diefstal-advocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium van € 135,00 excl. BTW per uur. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? U kunt uw zaak kosteloos en vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden