Straffen diefstal

Diefstal is strafbaar gesteld in de artikelen 310 e.v. Wetboek van Strafrecht. Er zijn verschillende varianten van diefstal, met ieder eigen straffen die hiervoor gelden. Deze pagina geeft de straffen weer bij eenvoudige diefstal. Van eenvoudige diefstal is sprake wanneer er geen bijzondere, strafverzwarende omstandigheden aanwezig waren bij de diefstal.

Voorarrest

Diefstal is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van diefstal. Wel moeten er ook ernstige bezwaren bestaan en gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis.

> Meer informatie voorarrest bij diefstal

Taakstrafverbod

Het taakstrafverbod geldt in beginsel niet bij een veroordeling voor diefstal. Wel is het zo dat wanneer u in de afgelopen 5 jaren eerder bent veroordeeld voor een taakstraf en u die taakstraf ook hebt verricht, de rechter niet opnieuw enkel een taakstraf mag opleggen. De rechter moet dan een geldboete of een gevangenisstraf opleggen.

Straffen diefstal in de praktijk

Het Openbaar Ministerie hanteert geen aparte richtlijnen voor eenvoudige diefstal. Aansluiting wordt gezocht bij de richtlijnen voor specifieke varianten diefstal. Voor winkeldiefstal, diefstal van fietsen, bromfietsen en (motor)voertuigen zijn afzonderlijk richtlijnen geformuleerd.

De straffen bij eenvoudige diefstal komen het meest overeen met die van de winkeldiefstal. Grofweg moet u rekening houden met de volgende straffen bij eenvoudige diefstal:

Richtlijn eenvoudige diefstal 
(Beoogde) waarde
weggenomen goederen
first offender 1x recidive
in afgelopen 5 jaar
1x recidive
in afgelopen 2 jaar
Meermalen recidive
t/m € 50,00 €    200,00 €    300,00 €   300,00 of 24 uur werkstraf 32 uur werkstraf  of
16 dagen gevangenisstraf
€        50,00 - € 200,00 €    350,00 €    500,00 €   500,00 of 40 uur werkstraf 50 uur werkstraf  of
3 weken gevangenisstraf
€      200,00 - € 600,00 €    600,00 €    900,00 €   900,00 of 70 uur werkstraf 80 uur werkstraf  of
3 weken gevangenisstraf
€   600,00 - € 1.000,00 €    800,00* € 1.200,00 € 1.200,00 of 80 uur werkstraf 100 uur werkstraf  of
7 weken gevangenisstraf
€ 1.000,00 - € 2.500,00 € 1.100,00* 100 uur taakstraf 100 uur werkstraf of
7 weken gevangenisstraf
120 uur werkstraf  of
2 maanden gevangenisstraf
€ 2.500,00 - € 5.000,00 80 uur werkstraf 120 uur taakstraf 120 uur werkstraf of
7 weken gevangenisstraf
160 uur werkstraf  of
11 weken gevangenisstraf

Straffen diefstal met geweld / afpersing

Gaat de diefstal gepaard met enig geweld of gaat het om afpersing, dan liggen de straffen een stuk hoger. Vaak komt het dan uit op een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf, afhankelijk van de aard en ernst van het geweld, de waarde van de buit, en de eventuele recidive.

> Meer informatie straffen diefstal met geweld / afpersing

Advocaat nodig?

Of u een advocaat nodig hebt bij een verdenking van eenvoudige diefstal is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw eigen voorkeur. Wanneer u meent onschuldig te zijn, is het altijd ons advies om een advocaat in te schakelen. Ook wanneer u al eens eerder bent veroordeeld voor diefstal, adviseren wij de hulp van een advocaat in te roepen, want dan loopt u het risico een hogere straf opgelegd te krijgen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden