Straffen diefstal met geweld / afpersing

Diefstal met geweld is algemeen strafbaar gesteld in artikel 312 Sr. Een andere variant is de afpersing, strafbaar gesteld in artikel 317 Sr.  De straffen verschillen natuurlijk welke variant bewezen wordt verklaard, de aard en de ernst van het geweld, de gevolgen voor het slachtoffer, de waarde van de buit.

Voorarrest

Ook diefstal met geweld en afpersing zijn strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van diefstal met geweld. Wel moeten er ook ernstige bezwaren bestaan en gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis. In de meeste gevallen wordt hier al snel aan voldaan. Diefstal met geweld is namelijk een zogenaamd 12-jaarsfeit, hetgeen een aparte grond vormt voor de toepassing van voorlopige hechtenis.

> Meer informatie voorarrest bij diefstal met geweld

Taakstrafverbod

Het taakstrafverbod geldt in beginsel niet bij een veroordeling voor diefstal en ook niet voor een diefstal met geweld of afpersing. Wel is het zo dat wanneer u in de afgelopen 5 jaren eerder bent veroordeeld voor een taakstraf en u die taakstraf ook hebt verricht, de rechter niet opnieuw enkel een taakstraf mag opleggen. De rechter moet dan een geldboete of een gevangenisstraf opleggen. Toch zien we in de praktijk dat als straf voor een diefstal met geweld doorgaans een gevangenisstraf wordt opgelegd.

Straffen diefstal met geweld of afpersing in de praktijk

De straffen voor diefstal met geweld of afpersing verschillen per soort delict, want ook deze feiten bestaan in verschillende varianten.

Straffen winkeldiefstal met geweld

Gaat de winkeldiefstal gepaard met enige vorm van geweld, dan wordt dit juridisch aangemerkt als een diefstal met geweld (art. 312 Sr.). Hier gelden weer andere straffen voor dan de (eenvoudige) winkeldiefstal.  De straffen variëren van 2 maanden gevangenisstraf voor een lichte vorm van geweld tot 12 maanden gevangenisstraf voor de ernstigere feiten, waarbij een vuurwapen is getoond of met zwaarder letsel.

> Meer informatie straffen winkeldiefstal met geweld

Straffen voor straatroof

Straatroof is een bijzondere vorm van diefstal met geweld. Het gaat in feite om een beroving op straat. De straffen voor straatroof variëren van 6 maanden gevangenisstraf voor de lichtere varianten met alleen duwen, losrukken of wegrukken, versperren van de weg en/of mondelinge bedreiging tot 15 maanden gevangenisstraf voor de gevallen waarbij een vuurwapen is getoond of er sprake is van zwaar lichamelijk letsel.

> Meer informatie straffen voor straatroof

Straffen voor gewapende overvallen

Voor gewapende overvallen gelden nog zwaardere straffen. Het gaat dan meestal om gevallen waarbij wordt gedreigd met een wapen. De straffen beginnen hierbij doorgaans met twee jaren.

> Meer informatie straffen voor gewapende overvallen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden