Straffen winkeldiefstal met geweld

Gaat de winkeldiefstal gepaard met enige vorm van geweld, dan wordt dit juridisch aangemerkt als een diefstal met geweld (art. 312 Sr.). Hier gelden weer andere straffen voor dan de (eenvoudige) winkeldiefstal.

Straffen diefstal met geweld volgens OM-richtlijnen

Het Openbaar Ministerie hanteert eigen richtlijnen voor het bepalen van de straffen bij diefstal met geweld. Deze richtlijnen zijn van toepassing op

  • winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld.
Richtlijn winkeldiefstal met geweld – OM
first offender 1x recidive
in afgelopen 5 jaar
1x recidive
in afgelopen 2 jaar
Meermalen recidive
Duwen/trekken of losrukken,
geen pijn of letsel
2 maanden gevangenisstraf 3 maanden gevangenisstraf 3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf
Fysiek geweld, pijn en/of licht letsel of tonen voorwerp (schroevedraaier, mes) 4 maanden gevangenisstraf 6 maanden gevangenisstraf 6 maanden gevangenisstraf 8 maanden gevangenisstraf
Tonen (imitatie) vuurwapen*, geen letsel
OF
Geen wapen, fysiek geweld én zwaarder letsel
6 maanden gevangenisstraf 9 maanden gevangenisstraf 9 maanden gevangenisstraf 12 maanden gevangenisstraf

Straffen winkeldiefstal met geweld volgens Oriëntatiepunten rechtbanken (LOVS)

De rechtbanken en gerechtshoven hanteren iets lagere straffen bij winkeldiefstal met geweld. Daarom zullen wij de LOVS Orientatiepunten (de richtlijnen van rechtbanken en gerechtshoven) ook weergeven:

Richtlijn winkeldiefstal met geweld – Orientatiepunten rechtbanken en gerechtshoven (LOVS)
first offender recidive
in afgelopen 5 jaar
Meermalen recidive
Winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) eenvoudig geweld. Het gaat om winkeldiefstallen waarbij het na betrapping niet verder komt dan een duw, een por, trekken of losrukken (defensief,
licht geweld). Er wordt geen voorwerp (schroevendraaier, mes) gebruikt bij (de bedreiging met) het geweld en er is geen sprake van noemenswaardige verwondingen
2 maanden gevangenisstraf 3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf
Winkeldiefstal met na betrapping geweld (slaan/schoppen) of dreigen met een
voorwerp (schroevendraaier/mes)
3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf 5 maanden gevangenisstraf

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden