Straffen voor straatroof

Straatroof is een bijzondere vorm van diefstal met geweld. Het gaat in feite om een beroving op straat. Juridisch kan dit worden gekwalificeerd als diefstal van geweld (art. 312 Sr.) of afpersing (art. 317 Sr.)

Richtlijnen OM bij straatroof

Het OM hanteert eigen richtlijnen voor de te eisen straffen bij straatroof.

Variant van straatroof straf
Basiscasus/delict: beroving burgerslachtoffer (van geld, telefoon, scooter e.d.)
door een first offender, alleen gepleegd zonder gebruik of vertoon van wapen.
(inclusief duwen, losrukken of wegrukken, versperren van de weg) en/of mondelinge bedreiging.
6 maanden gevangenisstraf
Fysiek geweld, pijn of licht letsel

 

9 maanden gevangenisstraf

Steekwapen of (imitatie)vuurwapen getoond/gedreigd, geen letsel
OF Zwaar fysiek geweld
15 maanden gevangenisstraf
(het wapenbezit apart ten laste leggen!)

Mede voor de bepaling van de straf relevante omstandigheden zijn:

  • Medeplegen of georganiseerd verband
  • Omvang schade en/of buit
  • Gebruik steek/vuurwapen
  • Bepaalde (evt. bewust uitgekozen) slachtoffers (zoals toeristen, invaliden, bejaarden of kinderen)
  • Zwaar(der) letsel / ernstige mishandeling
  • Hulpeloos achterlaten slachtoffer
  • Recidive: check of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader
  • Ernstige recidive (met ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer)
  • Strafverminderend onder andere, Poging en medeplichtigheid (- een derde)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden