Straffen winkeldiefstal

Winkeldiefstal is strafbaar gesteld in de artikelen 310 e.v. Wetboek van Strafrecht. Er zijn verschillende varianten van winkeldiefstal, met ieder eigen straffen die hiervoor gelden. Wanneer de winkeldiefstal gepaard gaat met geweld, is er vaak al eerder sprake van een diefstal met geweld (art. 312 Sr.). Ook wanneer de winkeldiefstal in vereniging wordt gepleegd met een medeverdachte, is dit een strafverzwarende omstandigheid.  Deze pagina geeft de straffen weer bij winkeldiefstal.

Voorarrest

Winkeldiefstal is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van diefstal. Wel moeten er ook ernstige bezwaren bestaan en gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis.

> Meer informatie voorarrest bij winkeldiefstal

Taakstrafverbod bij winkeldiefstal

Het taakstrafverbod geldt in beginsel niet bij een veroordeling voor winkeldiefstal. Wel is het zo dat wanneer u in de afgelopen 5 jaren eerder bent veroordeeld voor een taakstraf en u die taakstraf ook hebt verricht, de rechter niet opnieuw enkel een taakstraf mag opleggen. De rechter moet dan een geldboete of een gevangenisstraf opleggen.

Straffen winkeldiefstal volgens OM-richtlijnen

Het Openbaar Ministerie hanteert eigen richtlijnen voor het bepalen van de straffen bij winkeldiefstal. Deze richtlijnen zijn van toepassing op

  • winkeldiefstal
  • winkeldiefstal met strafverzwaring bij gebruik van geprepareerde tas of kleding
  • strooptocht.
  • verduistering in dienstbetrekking
  • winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld.
Richtlijn winkeldiefstal of verduistering in dienstbetrekking
(Beoogde) waarde
weggenomen goederen
first offender1x recidive
in afgelopen 5 jaar
1x recidive
in afgelopen 2 jaar
Meermalen recidive
t/m € 50,00€    200,00€    300,00€   300,00 of 24 uur werkstraf32 uur werkstraf  of
16 dagen gevangenisstraf
€        50,00 - € 200,00€    350,00€    500,00€   500,00 of 40 uur werkstraf50 uur werkstraf  of
3 weken gevangenisstraf
€      200,00 - € 600,00€    600,00€    900,00€   900,00 of 70 uur werkstraf80 uur werkstraf  of
3 weken gevangenisstraf
€   600,00 - € 1.000,00€    800,00*€ 1.200,00€ 1.200,00 of 80 uur werkstraf100 uur werkstraf  of
7 weken gevangenisstraf
€ 1.000,00 - € 2.500,00€ 1.100,00*100 uur taakstraf100 uur werkstraf of
7 weken gevangenisstraf
120 uur werkstraf  of
2 maanden gevangenisstraf
€ 2.500,00 - € 5.000,0080 uur werkstraf120 uur taakstraf120 uur werkstraf of
7 weken gevangenisstraf
160 uur werkstraf  of
11 weken gevangenisstraf

* Bij een waarde tussen de € 600,00 en € 2.500,00 geldt dat de geldboete minimaal gelijk moet zijn aan de waarde van de goederen die bij de winkeldiefstal zijn weggenomen.

Richtlijn winkeldiefstal met geprepareerde tas of kleding
(Beoogde) waarde
weggenomen goederen
first offender1x recidive
in afgelopen 5 jaar
1x recidive
in afgelopen 2 jaar
Meermalen recidive
t/m € 50,00 16 uur werkstraf 24 uur werkstraf 24 uur werkstraf  of
12 dagen gevangenisstraf
 32 uur werkstraf  of
16 dagen gevangenisstraf
€        50,00 - € 200,00 32 uur werkstraf 48 uur werkstraf48 uur werkstraf of
3 weken gevangenisstraf
 60 uur werkstraf  of
1 maand gevangenisstraf
€      200,00 - € 600,00 50 uur werkstraf 70 uur werkstraf70 uur werkstraf  of
5 weken gevangenisstraf
 100 uur werkstraf  of
7 weken gevangenisstraf
€   600,00 - € 1.000,00 60 uur werkstraf 90 uur werkstraf90 uur werkstraf  of
7 weken gevangenisstraf
120 uur werkstraf  of
2 maanden gevangenisstraf
€ 1.000,00 - € 2.500,00 80 uur werkstraf 120 uur werkstraf 120 uur werkstraf of
2 maanden gevangenisstraf
160 uur werkstraf  of
11 weken gevangenisstraf
€ 2.500,00 - € 5.000,00100 uur werkstraf 150 uur werkstraf 150 uur werkstraf of
10 weken gevangenisstraf
200 uur werkstraf  of
14 weken gevangenisstraf

Toelichting hogere straffen bij winkeldiefstal met geprepareerde tas of kleding:
Het gaat hierbij om winkeldiefstal waarbij gebruik wordt gemaakt van een geprepareerde tas of kleding of andere middelen om detectieapparatuur in winkels te frustreren of om de diefstal te maskeren (dubbele bodem). Deze hogere straffen worden ook toegepast indien er sprake is van andere voorbereidingshandelingen, zoals bijvoorbeeld bij diefstal van apparatuur die zijn eigen positie kan verzenden (mobiele telefoons, laptops etc.), waarbij voorbereiding kan zijn gedaan om dat te verhinderen. Redenen hiervoor zijn dat het duidt op voorbedachten rade, het streven naar een grote buit en op vaker gebruik.

Richtlijn winkeldiefstal bij strooptocht
first offender1x recidive
in afgelopen 5 jaar
1x recidive
in afgelopen 2 jaar
Meermalen recidive
Strooptocht1 maand gevangenisstraf6 weken gevangenisstraf6 weken gevangenisstraf2 maanden gevangenisstraf
Strooptocht met geprepareerde
tas of kleding
6 weken gevangenisstraf9 weken gevangenisstraf9 weken gevangenisstraf12 weken gevangenisstraf

Toelichting straffen winkeldiefstal bij strooptocht:
Er is sprake van een stroop- of rooftocht wanneer meerdere winkeldiefstallen (vanaf 3 winkels) op dezelfde dag gepleegd als 1 feit worden vervolgd. Bij het uitgangspunt is gedacht aan 3-4 winkels, daarboven geldt als strafverzwarend.

Straffen winkeldiefstal volgens Oriëntatiepunten rechtbanken (LOVS)

De rechtbanken en gerechtshoven hanteren iets lagere straffen bij winkeldiefstal. Daarom zullen wij de LOVS Orientatiepunten (de richtlijnen van rechtbanken en gerechtshoven) ook weergeven:

Richtlijn winkeldiefstal met geweld - Orientatiepunten rechtbanken en gerechtshoven (LOVS)
first offenderrecidive
in afgelopen 5 jaar
Meermalen recidive
Winkeldiefstal€ 200,00€ 200,00 + 1 week
voorwaardelijke
gevangenisstraf
1 maand gevangenisstraf
Winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging
met) eenvoudig geweld. Het gaat om
winkeldiefstallen waarbij het na betrapping niet
verder komt dan een duw, een por, trekken of losrukken (defensief,
licht geweld). Er wordt geen voorwerp (schroevendraaier, mes)
gebruikt bij (de bedreiging met) het geweld en er is geen
sprake van noemenswaardige verwondingen
2 maanden
gevangenisstraf
3 maanden
gevangenisstraf
4 maanden
gevangenisstraf
Winkeldiefstal met na betrapping geweld (slaan/schoppen) of
dreigen met een voorwerp (schroevendraaier/mes)
3 maanden
gevangenisstraf
4 maanden
gevangenisstraf
5 maanden
gevangenisstraf

> Meer informatie straffen voor winkeldiefstal met geweld

Recidive

Bij recidive kan de rechter een hogere straf opleggen, ook indien de recidive langer geleden is dan de terugkijktermijn van 5 jaren (ECLI:NL:HR:2014:1236).

Overige strafmaatbepalende omstandigheden bij winkeldiefstal

De voormelde straffen zijn slechts een indicatie van de op te leggen straf bij winkeldiefstal. Er zijn ook nog andere omstandigheden waarmee de rechter rekening houdt bij het bepalen van de op te leggen straf. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Of de winkeldiefstal samen met anderen is gepleegd (+ 33%)
  • Of er sprake is van een poging (-33%)
  • Wat de waarde is van de weggenomen goederen
  • De professionaliteit van de winkeldiefstal
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden