Strafverzwarende diefstal (art. 311 Sr.)

Naast de eenvoudige diefstal van artikel 310 Sr. kent de wet ook strafverzwarende varianten van diefstal, ook wel de gekwalificeerde diefstal genoemd. Deze strafverzwarende omstandigheden zijn in de wet strafbaar gesteld in artikel 311 Sr. 

Strafverzwarende omstandigheden bij diefstal

Waar voor een eenvoudige diefstal in de wet een maximale gevangenisstraf van 4 jaren is gesteld, is dit bij de strafverzwarende diefstallen maximaal 6 jaar. De strafverzwarende omstandigheden zijn:

  1. Diefstal van vee uit de weide
  2. Diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood
  3. Diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt;
  4. Diefstal door twee of meer verenigde personen;
  5. Diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
  6. Diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.

En dan is er nog variant waarbij de maximale gevangenisstraf 9 jaren bedraagt:

  • Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een der in onder 4° en 5° vermelde omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. Het gaat dan om de situatie van een diefstal in de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door middel van braak verbreking of inklimming of met valse sleutels, dan wel door twee of meer personen die hierin samenwerken.

Gevolgen bij diefstal met strafverzwarende omstandigheden

Wanneer een of meerdere van de strafverzwarende omstandigheden bewezen kunnen worden, heeft dat sowieso gevolgen voor de op te leggen straf. De rechter kan een hogere straf opleggen voor een gekwalificeerde diefstal. 
Dit is echter niet het enige gevolg. Omdat in de wet ook de voorbereiding van een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld, valt hier ook de diefstal door middel van braak, inklimming, etc. onder. of de diefstal in vereniging in een woning.

Verweer tegen diefstal met strafverzwarende omstandigheden

Het is daarom belangrijk dat u goed verweer voert wanneer u beschuldigd wordt van een diefstal met strafverzwarende omstandigheden. In de meeste gevallen gaat het om de verdenking diefstal in vereniging of door middel van braak, verbreking of het gebruik maken van valse sleutels. 

Advocaat nodig bij diefstal met strafverzwarende omstandigheden

Wanneer u verdacht wordt van gekwalificeerde diefstal, is het erg belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, of wanneer u vreest dat u binnenkort aangehouden kunt worden. Ook wanneer u reeds een dagvaarding of een oproeping voor een zitting hebt ontvangen, is het verstandig om direct de hulp van een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.
Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg bepaalt u wat u bij de politie of op zitting mag verklaren.

Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De advocaten zorgvuldig geselecteerd op kennis en ervaring en maken deel uit van een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten. 

Via het StrafrechtadvocatenNetwerk bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium van € 135,00 excl. BTW per uur. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na aanmelding va de zaak via onze website via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties.

Belangrijk is ook dat u bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging alle kosten van rechtsbijstand vergoed krijgt via de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen. Meer informatie daarover vindt u op onze andere website Schadevergoedingnavrijspraak.nl

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden