Straffen bij gekwalificeerde diefstal

De straffen die gelden voor gekwalificeerde diefstal zijn erg divers. Dit komt omdat er ook zoveel varianten zijn van een gekwalificeerde diefstal. Er zijn verschillende varianten van diefstal, met ieder eigen straffen die hiervoor gelden. Deze pagina geeft de straffen weer bij eenvoudige diefstal. Van eenvoudige diefstal is sprake wanneer er geen bijzondere, strafverzwarende omstandigheden aanwezig waren bij de diefstal.

Voorarrest

Bij gekwalificeerde diefstal is voorlopige hechtenis zonder meer toegestaan en dit wordt vaak ook toegepast. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van gekwalificeerde diefstal. Wel moeten er ook ernstige bezwaren bestaan en gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis.

> Meer informatie voorarrest bij gekwalificeerde diefstal

Taakstrafverbod

Het taakstrafverbod geldt in beginsel niet bij een veroordeling voor gekwalificeerde diefstal. Wel is het zo dat wanneer u in de afgelopen 5 jaren eerder bent veroordeeld voor een taakstraf en u die taakstraf ook hebt verricht, de rechter niet opnieuw enkel een taakstraf mag opleggen. De rechter moet dan een geldboete of een gevangenisstraf opleggen.

Straffen gekwalificeerde diefstal vlg richtlijnen OM

Het Openbaar Ministerie hanteert aparte richtlijnen per geval. Voor iedere variant van een gekwalificeerde diefstal gelden dus aparte richtlijnen.
We zetten de belangrijkste even voor u op een rijtje.

Omschrijving Straf voor first offender Straf bij recidive Straf bij meervoudige recidive
Diefstal automaten, auto- accessoires,
benzine uit auto’s e.d.
€ 500,00 geldboete

€ 750,00 geldboete
of 60 uur werkstraf

90 uur werkstraf 
of 5 weken gevangenisstraf
Inbraak tuin/vakantiehuisje,
caravan, plezierjacht, bouwkeet,
kelderbox, schuurtjes e.d.
60 uur werkstraf 90 uur werkstraf of 
6 weken gevangenisstraf
2 maanden gevangenisstraf
Diefstal uit (bestel)auto of
cabine van vrachtauto
90 uur werkstraf

130 uur werkstraf of
9 weken gevangenisstraf

3 maanden gevangenisstraf
Insluiping woning of bewoond verblijf 5 maanden gevangenisstraf 7 - 8 maanden gevangenisstraf 10 maanden gevangenisstraf
Inbraak woning of bewoond verblijf 6 maanden gevangenisstraf 9 maanden gevangenisstraf 12 maanden gevangenisstraf
Inbraak bedrijf, winkel, school, kerk,

sportkantines/accommodaties
bedrijfs/bouwterrein

120 uur werkstraf 180 uur werkstraf
of 3 maanden
gevangenisstraf
4 maanden gevangenisstraf
Diefstal uit vrachtwagen 3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf 6 maanden gevangenisstraf

Bij meervoudige recidive geldt volgens de Richlijn voor strafvordering bij meerderjarige veelplegers en stelselmatige daders een verhoging van 100%, met een minimum van 1 maand gevangenisstraf.

Straffen gekwalificeerde diefstal vlg LOVS Orientatiepunten

De rechtbanken en gerechtshoven hanteren ook een soort richtlijnen voor de straftoemeting bij de verschillende varianten van gekwalificeerde diefstal. Daarom zullen wij de LOVS Oriëntatiepunten (de richtlijnen van rechtbanken en gerechtshoven) ook weergeven:

Omschrijving Straf bij first offender Straf bij recidive Straf bij meermalen recidive
Diefstal uit auto (geen ladingdiefstal) 90 uur taakstraf 6 weken gevangenisstraf 2 maanden gevangenisstraf
Ladingdiefstal 3 maanden gevangenisstraf 5 maanden gevangenisstraf                  **
Inbraak bedrijfspand, school, kantine 120 uur taakstraf 10 weken gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf
Insluiping woning (zonder braak) 2 maanden gevangenisstraf 3 maanden gevangenisstraf 6 maanden gevangenisstraf
Inbraak woning (311 Sr.) 3 maanden gevangenisstraf 5 maanden gevangenisstraf 7 maanden gevangenisstraf
Ramkraak  9 maanden gevangenisstraf 12 maanden gevangenisstraf                   **
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden