Wanneer gekwalificeerde diefstal

In artikel 311 Sr. zijn de strafverhogende varianten van diefstal in de wet strafbaar gesteld, ook wel juridisch bekend als de gekwalificeerde diefstal. Artikel 311 Sr. noemt de volgende strafverhogende omstandigheden:

Artikel 311 lid 1 Sr. Variant gekwalificeerde diefstal Maximale gevangenisstraf
Sub 1 diefstal van vee uit de weide 6 jaren
Sub 2 diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood 6 jaren
Sub 3 diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt 6 jaren
Sub 4 6 jaren
Sub 5 diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum 6 jaren
Sub 6  diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken  6 jaren
art. 311 lid 2
diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt, 
  • door twee of meer verenigde personen (sub 3 en 4)
  • waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum (sub 3 en 5)
 9 jaren

Meer informatie diefstal gedurende voor de nachtrust bestemde tijd

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden