Diefstal door twee of meer verenigde personen

Bij diefstal door twee of meer verenigde personen gaat het erom dat de diefstal in vereniging met anderen wordt gepleegd. Juridisch is deze strafverzwarende omstandigheid te vergelijken aan het strafrechtelijke begrip 'medeplegen'.

Het gaat erom dat verenigde personen met elkaar samenwerken. De diefstal moet gepleegd zijn met een gezamenlijke opzet, ook indien ieder een deel van de goederen wegneemt en al hebben zij niet samen vooraf daartoe het plan gesmeed. De personen hoeven niet samen lijfelijk aanwezig zijn bij het wegnemen. (HR 25 maart 1975, NJ 1975, 270 en HR 17 november 1981, NJ 1983, 84),

Medeplichtigheid van een van de personen is daarentegen niet voldoende (HR 10 december 1894, W 6598). Zo is het op de uitkijk staan vaak niet voldoende om te komen tot een medeplegen.
Indien een persoon de dief uitsluitend na de voltooide diefstal behulpzaam is, kan deze zich schuldig maken aan begunstiging (artikel 189 Sr), maar niet aan diefstal door twee of meer verenigde personen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden