Diefstal bij gelegenheid van ontploffing, brand, watersnood, spoorwegongeval

Diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood is vorm van gekwalificeerde diefstal.
De verdachte moet misbruik maken van een van deze strafverzwarende omstandigheden om makkelijker een goed te kunnen wegnemen. Alleen dan is er sprake van een gekwalificeerde diefstal.

Spoorwegongeval

Waar in de wet gesproken wordt van een spoorwegongeval blijkt uit de toelichting in Tekst en Commentaar ook dat hier tramwegen en metro onder wordt verstaan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden