Diefstal vee uit de weide

Diefstal van vee uit de weide is als strafverzwarende omstandigheid bij diefstal. Het is strafbaar gesteld in artikel 311 lid 1 sub 1 Sr.

Het begrip ‘vee uit de weide’ omvat al die dieren waarvoor de weide bestemd is, die men niet in vrijheid laat lopen en die gewoonlijk, althans veelal, in de weide gehouden worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan

  • koeien en andere runderen (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 september 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AY7815 en Rb. Roermond 21 november 2005, ECLI:NL:RBROE:2005:AU9008)
  • schapen en pony’s (Rb. Almelo 25 november 2005, ECLI:NL:RBALM:2005:AU6873)

Het is volgens de Hoge Raad niet van belang of de dieren ook als huisdier kunnen worden gehouden (HR 25 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2413).

Weide is grasland dat voor gebruik door het vee strekt. Er bestaat in de literatuur echter discussie of de eis van grasland zo strikt moet worden geïnterpreteerd. 
In ieder geval is het niet vereist dat de weide afgesloten is. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden