Wanneer winkeldiefstal?

Voor het bewijs van winkeldiefstal gelden in beginsel dezelfde criteria als voor een gewone diefstal, maar bij winkeldiefstal doen zich soms bijzondere situaties, zoals het al dan niet passeren van de kassa, het vergeten af te rekenen, of het enkel in een tas stoppen van een goed, Wij zullen al deze situaties bespreken en aangeven wanneer wel en wanneer niet tot een voltooide of poging tot winkeldiefstal kan worden gekomen.

Goederen hoeven winkel niet te hebben verlaten bij winkeldiefstal

De opvatting dat van diefstal geen sprake kan zijn zolang de goederen de winkel niet hebben verlaten vindt geen steun in het recht. Ook wanneer de goederen de winkel niet hebben verlaten, maar door de verdachte op andere wijze zijn onttrokken (bijv. het in een zak stoppen), kan er sprake zijn van een voltooide winkeldiefstal.

  • diefstal uit een supermarkt door tandenborstels onder kleding te stoppen was reeds voltooid toen de verdachte alvorens de kassa te zijn gepasseerd eigener beweging die borstels weer ter beschikking van de rechthebbende had gesteld (HR 2 juni 1959, NJ 1960, 115 (Kijkgrijp); HR 27 oktober 1998, NJB 1998, p. 2005, nr. 138)
  • dozen met processoren oppakken en deze direct daarop voor de buitenwereld onzichtbaar in een sporttas steken en vervolgens de sporttas met de dozen buiten de nooddeur zetten; voltooide diefstal nu de dader zich een zodanige heerschappij over die dozen met processoren heeft verschaft dat de wegneming daarvan - in de zin van art. 310 Sr - was voltooid (HR 22 december 2009 LJN BJ9930)
  • diefstal snoepgoed uit tankstation was voltooid toen verdachte het snoep uit de stelling nam en deze direct daarop onder haar kleding stak (; HR 13 april 1999, LJN ZD5066 (niet gepubl.)
  • verdachte heeft de winkel niet verlaten omdat hij bij de uitgang is tegengehouden door een winkelmedewerker (HR 2 september 2008, LJN BD2569 (niet gepubl.)
  • verdachte heeft goederen in een plastic tas gestopt en bij kassa slechts een ander product afgerekend en hierna de goederen in de winkel teruggelegd (HR 24 maart 2009, LJN BH1448 (niet gepubl.)
  • verdachte heeft kleding in de winkel eerst opgeborgen in een koffer en later achtergelaten in een paskamer (HR 6 oktober 2009, LJN BJ3279 (niet gepubl.)
  • verdachte heeft een MP3-speler in zijn jas gestopt en is naar buiten gelopen en is vervolgens weer de winkel ingelopen en heeft getracht de MP3-speler in de verpakking te stoppen (HR 17 november 2009, LJN BJ8640 (niet gepubl.)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden