Straffen diefstal bromfiets, snorfiets, scooter

Straffen diefstal bromfiets, snorfiets, of scooter volgens Oriëntatiepunten rechtbanken (LOVS)

De rechtbanken en gerechtshoven hanteren iets lagere straffen bij winkeldiefstal. Daarom zullen wij de LOVS Orientatiepunten (de richtlijnen van rechtbanken en gerechtshoven) ook weergeven:

Richtlijn diefstal scooter, snorfiets of bromfiets – Oriëntatiepunten rechtbanken en gerechtshoven (LOVS)
first offender recidive
in afgelopen 5 jaar
Meermalen recidive
Diefstal bromfiets, snorfiets, scooter 30 uur werkstraf 1 maand gevangenisstraf + 60 uur werkstraf 2 maanden gevangenisstraf

Recidive

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden