Straffen diefstal fiets

Diefstal van een fiets is strafbaar gesteld in de artikelen 310 e.v. Wetboek van Strafrecht. Naar wettelijke omschrijving staat hier een maximale gevangenisstraf van 4 jaren op gesteld. Als de diefstal gepaard gaat met braak of verbreking (bijv. het openbreken van een slot) wordt de maximale gevangenisstraf verhoogd naar 6 jaren. Hetzelfde geldt bij diefstal van een fiets door twee of meer personen tegelijk.

Voorarrest

Diefstal van een fiets is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van diefstal. Wel moeten er ook ernstige bezwaren bestaan en gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis.

> Meer informatie voorarrest bij diefstal van een fiets

Taakstrafverbod

Het taakstrafverbod geldt in beginsel niet bij een veroordeling voor diefstal van een fiets. Wel is het zo dat wanneer u in de afgelopen 5 jaren eerder bent veroordeeld voor een taakstraf en u die taakstraf ook hebt verricht, de rechter niet opnieuw enkel een taakstraf mag opleggen. De rechter moet dan een geldboete of een gevangenisstraf opleggen.

Straffen diefstal van een fiets in de praktijk

Het komt vrijwel nooit voor dat een verdachte wordt veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf voor diefstal van een fiets. De straffen liggen veel lager. Het Openbaar Ministerie hanteert wel andere straffen dan de rechtbanken bij diefstal van een fiets.

Richtlijnen Openbaar Ministerie bij diefstal van een fiets

Het Openbaar Ministerie hanteert de volgende straffen bij diefstal van een fiets:

Omschrijving Straf bij diefstal van een fiets
1ste keer diefstal van een fiets € 300,00
Recidive diefstal van een fiets € 450 uur werkstraf of
36 uur taakstraf 
Veelvuldige recidive diefstal van een fiets 3 weken gevangenisstraf

LOVS Oriëntatiepunten diefstal van een fiets

Rechtbanken en gerechtshoven hanteren zelf oriëntatiepunten voor de oplegging van een straf bij diefstal van een fiets. In feite moet u denken aan de volgende straffen:

Omschrijving Straf bij diefstal van een fiets
1ste keer diefstal van een fiets € 300,00
Recidive diefstal van een fiets € 300,00 en 2 weken
voorwaardelijke gevangenisstraf
Veelvuldige recidive diefstal van een fiets 1 maand gevangenisstraf

Advocaat nodig?

Of u een advocaat nodig hebt bij een verdenking van eenvoudige diefstal is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw eigen voorkeur. Wanneer u meent onschuldig te zijn, is het altijd ons advies om een advocaat in te schakelen. Ook wanneer u al eens eerder bent veroordeeld voor diefstal, adviseren wij de hulp van een advocaat in te roepen, want dan loopt u het risico een hogere straf opgelegd te krijgen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden