Wanneer diefstal fiets

Voor diefstal van een fiets gelden dezelfde vereisten als bij de gewone eenvoudige diefstal van artikel 310 Sr. Voor een bewezenverklaring van diefstal van een fiets moet worden vastgesteld dat de verdachte

Heterdaad bij diefstal fiets

Zoals ook bij andere diefstallen, gaat het met name om de wegnemingshandeling die vastgesteld moet worden voor een bewezenverklaring van diefstal van een fiets. Rijdt u op een gestolen fiets, dan wil dat nog niet zeggen dat u de fiets ook hebt gestolen. Het zou ook kunnen zijn dat u de fiets even hebt geleend of gekocht, bijv. via Marktplaats, en dat u niet wist dat die gestolen was (N.B. anders zou het nog een heling van de fiets kunnen worden).

Vaak is het zo dat diefstal van een fiets alleen bewezen kan worden:

  • als daadwerkelijk gezien wordt dat de verdachte de fiets wegneemt
  • mits blijkt dat de verdachte de fiets ofwel zelf wegneemt, ofwel dat hij als medepleger of medeplichtige betrokken is
  • dan wel dat de verdachte kort na de diefstal van de fiets hiermee wordt aangetroffen en hij hiervoor geen aannemelijke verklaring kan geven

Heling fiets

In de meeste gevallen is er goed verweer te voeren bij een verdenking van diefstal van een fiets. Vaak lukt het de officier van justitie niet om het bewijs voor de diefstal van de fiets rond te krijgen en legt de officier, als subsidiair feit, ook de heling van de fiets ten laste. Juist omdat dit vaak voorkomt, zullen we ook nog uitleggen wanneer er sprake kan zijn van heling van een fiets.

Van heling van een fiets is sprake wanneer u ten tijde van het verwerven, overdragen of het voorhanden hebben van de fiets wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de fiets door een misdrijf, zoals diefstal, is verkregen. Van heling van een fiets kan sprake zijn als;

  • de fiets onder verdachte omstandigheden is verkregen (bijv. het kopen van een vreemde, op een station)
  • er geen fietsslot op zit of deze zichtbaar is verbroken
  • er een (veel) te laag bedrag is betaald voor de fiets
  • het framenummer van de fiets is weggeveild
  • uw verklaring over het verwerven van de fiets niet juist kan zijn

Verdenking diefstal fiets

Wanneer u wordt verdacht van diefstal van een fiets, is het belangrijk dat u direct bijstand krijgt van een gespecialiseerde advocaat. Juist door u goed voor te bereiden op de verklaring die u kunt afleggen, kan vaak voorkomen worden dat u voor diefstal van een fiets wordt veroordeeld. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden