Eigendom bij diefstal – wie is eigenaar?

De bezitter van een goed, ongeacht de vraag of hij tevens de eigenaar daarvan is, kan worden aangemerkt als degene aan wie het goed toebehoort i.d.z.v. art. 317 Sr (ECLI:NL:HR:2015:1786).

Niemand is eigenaar – res nullius

Het kan onder omstandigheden ook zijn dat de zaak in zodanige toestand is achtergelaten dat een verdachte in redelijk heeft kunnen aannemen dat de zaak daar zo was achtergelaten dat het aan niemand toebehoorde. Juridisch heet dit ‘een res nullius’. Als de zaak aan niemand toebehoort, mag een verdachte het meenemen.

> Meer informatie res nullius

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden