Heling – advocaat nodig?

Bij heling gaat het om het verwerven, overdragen en voorhanden hebben van een goed dat door een misdrijf is verkregen. Dit kan zijn door bijvoorbeeld diefstal, oplichting of verduistering. Heling wordt tot de vermogensdelicten gerekend, net zoals de hiervoor genoemde misdrijven. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie varianten van heling, namelijk: opzetheling, gewoonteheling en schuldheling. Wanneer u wordt verdacht van heling, krijgt u vaak te maken met vervelende politieverhoren en bij een veroordeling voor heling loopt u het risico dat later een VOG wordt geweigerd. Pas hier dus altijd voor op! Wanneer u wordt verdacht van heling, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat inschakelt, die u kan adviseren wat u wel en niet mag verklaren. 

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen getuigen worden gehoord, camerabeelden worden opgevraagd of andere onderzoeken nog plaatsvinden.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden