Vrijspraak opzettelijk voordeel trekken uitkeringsfraude partner;

Geplaatst op: 03 februari 2019

Wanneer de partner niet voldoet aan de inlichtingenplicht in het kader van een bijstandsuitkering, probeert de officier soms ook een verdachte te vervolgen die financieel heeft geprofiteerd van die uitkeringsfraude van de partner. De Hoge Raad is hier streng in. Alleen wanneer uit de bewijsvoering volgt dat de verdachte “opzettelijk” voordeel heeft getrokken uit hetgeen werd aangeschaft met door misdrijf verkregen geld en het opzet van de verdachte tevens was gericht op de omstandigheid dat de partner niet had voldaan aan de inlichtingenverplichting uit hoofde van de bijstandsuitkering, kan er een veroordeling voor heling (het opzettelijk voordeel trekken uit de uitkeringsfraude van de partner) volgen. (zie o.a. HR 8 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:21).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden