Wegneming bij diefstal

Het is niet nodig dat de verdachte zich de feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft, omdat van ‘wegnemen’ ook sprake is als de verdachte het goed aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende onttrekt (HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ 2013, 159 m.nt. Mevis, rov. 2.3.).Maar wel is in alle gevallen van plegen vereist dat de verdachte het goed zelf heeft weggenomen. Hij moet zich dus de feitelijke heerschappij over het goed hebben verschaft dan wel dit aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende hebben onttrokken.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden