Diefstal fiets – advocaat nodig?

Diefstal van een fiets is uiteraard ook een strafbaar feit. Fietsendiefstal komt vaak voor. De straffen vallen doorgaans wel mee, tenzij er sprake is van veelvuldige recidive. 

Diefstal van een fiets in de wet

Diefstal van een fiets is strafbaar gesteld in artikel 310 Wetboek van Strafrecht. Het gaat om een algemene artikel alwaar de eenvoudige diefstal strafbaar is gesteld:
"Hij die enig goed  (lees: een fiets) dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie."

Wanneer er sprake is van braak of verbreking of als de diefstal samen met anderen wordt gepleegd, dan zal de officier het feit als een gekwalificeerde diefstal ten laste leggen. 

Verweren bij diefstal van een fiets

In veel gevallen is er nog goed verweer te voeren als u wordt verdacht van diefstal van een fiets. Dit is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Voorbeelden van verweren bij een verdenking van diefstal van een fiets zijn:

  • Dat u niet betrokken bent bij de diefstal van de fiets
  • Dat u de fiets zelf niet heeft weggenomen, maar dat u die heeft gekregen, geleend of gekocht (wel tegen een aannemelijk bedrag, want anders kan de officier van justitie er nog een heling van maken)
  • Dat de fiets oud en versleten is en u het idee had dat iemand die had achtergelaten / gedumpt (de zogenaamde res nullius)
  • Dat u niet de bedoeling had om de fiets te houden

Lokfiets

Politie plaatst zogenaamde lokfietsen op plaatsen waar vaak fietsen worden gestolen, Op die manier hoopt de politie sneller fietsendieven te kunnen pakken. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 28 oktober 2008, JIN 2008/173 al bepaald dat de inzet van een lokfiets een geoorloofd opsporingsmiddel is.

De inzet van een lokfiets is in de meeste gevallen wel geoorloofd. Wanneer de lokfiets op een plaats wordt gezet waar normaal gesproken nooit fietsen worden gestolen, hoeft er echter nog geen sprake zijn van een schending van het tallon-criterium (ECLI:NL:HR:2018:62). Ook het plaatsen van een niet op slot gezette fiets, is volgens het gerechtshof Den Haag nog geen reden voor niet-ontvankelijkheid van het OM. 

Straffen diefstal van fiets

De maximale gevangenisstraf voor een eenvoudige diefstal is 4 jaren gevangenisstraf. In  de praktijk wordt bijna nooit zo'n lange gevangenisstraf opgelegd. Alleen bij zeer frequentie recidive of bij de ernstige vormen van diefstal zoals inbraak woning of overvallen zal de rechter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Bij een eerste fietsendiefstal, volgt meestal enkel een geldboete via een strafbeschikking. Weet wel dat ook zo'n geldboete een aantekening oplevert op uw strafblad (justitiële documentatie) en daarmee gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een VOG in de toekomst. Pas hier dus altijd goed voor op en stel waar mogelijk binnen 14 dagen verzet in bij een strafbeschikking, zeker als u meent onschuldig te zijn. 

> Meer informatie straffen bij diefstal van fiets

Advocaat nodig bij verdenking diefstal van fiets?

Indien u verdacht wordt van een diefstal van een fiets is ons advies om een advocaat te raadplegen indien:

Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken en in overleg bepaalt u wat u bij de politie of tijdens de zitting mag verklaren en wat niet. Via 01-diefstal-advocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium van € 135,00 excl. BTW per uur. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? U kunt uw zaak kosteloos en vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden