Goed bij diefstal, verduistering, heling

Bij diefstal, verduistering en heling gaat het erom dat de verdachte een goed, dat aan een ander toebehoort, zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. De vraag is wat dan precies onder een goed moet worden verstaan:

  • alle voorwerpen
  • elektriciteit
  • virtuele goederen in een computerspel (HR 31 januari 2012,  ECLI:NL:HR:2012:BQ9251)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden