Tanken zonder te betalen

Tanken zonder te betalen, ook wel brandstofdiefstal genoemd, komt vaak voor.  Bij tanken zonder te betalen gaat het echt om het afnemen van brandstof bij een bemande pomp, zonder dat daarvoor wordt betaald. Er bestaat echter ook nog een andere vorm van brandstofdiefstal, te weten het overpompen van brandstof uit andermans tank. Het is van belang om deze beide vormen juridisch van elkaar te scheiden. In het vervolg van dit artikel hebben we het alleen over het tanken zonder te betalen aan de pomp.

Wanneer is er sprake van tanken zonder betalen?

Er bestaan verschillende varianten van het tanken zonder te betalen. Iedere variant kan weer leiden tot een andere kwalificatie van het tanken zonder te betalen?  Bij tanken zonder te betalen zou, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, sprake kunnen zijn van diefstal, verduistering dan wel van slechts het niet naleven van een civielrechtelijke verbintenis. Het komt daarbij vooral aan op het bewijs van het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. Ook zou onder omstandigheden sprake kunnen zijn van oplichting.85 Dat laatste geldt in het bijzonder in geval een schuldbekentenis is ondertekend met gebruikmaking van een oplichtingsmiddel in de zin van art. 326 Sr dan wel indien een ongeldig betalingsmiddel is gebruikt. Een veroordeling wegens diefstal is in een geval waarin een schuldbekentenis wordt getekend niet uitgesloten. Als het wegnemen is voltooid met het voltanken van de auto, is de diefstal voltooid wanneer de verdachte zijn auto voltankt met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening van de benzine. Dat hij daarna een schuldbekentenis tekent en wegrijdt van het tankstation, doet daaraan niet af. Het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening ten tijde van het tanken zou dan in voorkomende gevallen onder meer worden afgeleid uit de omstandigheid dat de verdachte herhaaldelijk op dezelfde manier heeft geprobeerd om onder het betalen van benzine uit te komen dan wel dat hij daarbij valse gegevens heeft verstrekt die het traceren van de verdachte bemoeilijken. We kennen de volgende varianten:

Juridische kwalificatie tanken zonder te betalen

Hoewel men in de volksmond spreekt over diefstal van brandstof, is het tanken zonder te betalen juridisch niet altijd te kwalificeren als een diefstal, maar vaak eerder als verduistering van die brandstof of soms als oplichting

Meer informatie diefstal of verduistering brandstof
> wanneer verduistering bij tanken zonder te betalen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden