Diefstal op het werk

Diefstal op het werk wordt niet aangemerkt als een gewone diefstal, maar als verduistering in dienstbetrekking. Het kan dan gaan om diefstal van goederen op het werk. De diefstal moeten dan wel zijn gepleegd door een werknemer. 

> Meer informatie verduistering in dienstbetrekking

Verschil diefstal en verduistering in dienstbetrekking

Strafrechtelijk wordt er onder diefstal verstaan: het wegnemen van een goed dat een ander toebehoort, met het oogmerk om dat wederrechtelijk toe te eigenen. Bij verduistering gaat het om het zich toe-eigenen van een goed van een ander dat al in het bezit van de verdachte is.
Diefstal en verduistering in dienstbetrekking lijken dus wel op elkaar in die zin dat bij diefstal het goed dat wordt weggenomen nog van een ander is, terwijl bij verduistering de verdachte het goed al rechtmatig onder zich heeft.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden