Diefstal buiten reguliere werktijd geen verduistering in dienstbetrekking

Geplaatst op: 03 februari 2018

De medeverdachte had zich meermalen buiten reguliere werktijd, wanneer het bedrijf gesloten was, naar het bedrijfsterrein begeven met het oogmerk daar staal toebehorende aan zijn werkgever weg te nemen, waarbij hij zich steeds op oneigenlijke wijze toegang tot het bedrijf heeft verschaft. De rechtbank oordeelde daarom dat het staal  dus niet uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking aan de medeverdachte toevertrouwd gedurende de tijdspanne dat hij dit met een machine bewerkte en vervolgens overdroeg aan de verdachte.
Er volgde een vrijspraak voor verduistering in dienstbetrekking (Rb Limburg, 5 februari 2016, Nieuwsbrief Strafrecht 2016,90).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden