Diefstal buiten reguliere werktijd geen verduistering in dienstbetrekking

De medeverdachte had zich meermalen buiten reguliere werktijd, wanneer het bedrijf gesloten was, naar het bedrijfsterrein begeven met het oogmerk daar staal toebehorende aan zijn werkgever weg te nemen, waarbij hij zich steeds op oneigenlijke wijze toegang tot het bedrijf heeft verschaft. De rechtbank oordeelde daarom dat het staal  dus niet uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking aan de medeverdachte toevertrouwd gedurende de tijdspanne dat hij dit met een machine bewerkte en vervolgens overdroeg aan de verdachte.
Er volgde een vrijspraak voor verduistering in dienstbetrekking (Rb Limburg, 5 februari 2016, Nieuwsbrief Strafrecht 2016,90).

Vrijspraak verduistering in dienstbetrekking

In de tenlastegelegde periode heeft de medeverdachte K. M. meermalen buiten reguliere werktijd op het bedrijfsterrein van zijn werkgever, Vogten Staal B.V., een hoeveelheid staal weggenomen. De medeverdachte M. bewerkte met een machine een rol staal tot staalplaten, waarna de verdachte, de koper van de staalplaten, deze telkens met zijn vrachtwagen op het bedrijfsterrein kwam ophalen. Hoewel de medeverdachte M. ziekteverlof genoot, had hij toegang tot het bedrijfsterrein, doordat hij beschikte over een sleutel en de code van het alarmsysteem. Blijkens de aangifte van zijn werkgever had de medeverdachte M. geen toestemming het bedrijfsterrein te betreden op het moment dat het bedrijf gesloten was.

Aldus heeft de medeverdachte M. zich meermalen buiten reguliere werktijd, wanneer het bedrijf gesloten was, naar het bedrijfsterrein begeven met het oogmerk daar staal toebehorende aan zijn werkgever weg te nemen, waarbij hij zich steeds op oneigenlijke wijze toegang tot het bedrijf heeft verschaft. Het staal was dus niet uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking aan de medeverdachte M. toevertrouwd gedurende de tijdspanne dat hij dit met een machine bewerkte en vervolgens overdroeg aan de verdachte.

Gelet op de bovenomschreven omstandigheden, is de Rechtbank van oordeel dat de medeverdachte M. het weggenomen staal nooit onder zich heeft gehad, zoals bedoeld in art. 321 juncto art. 322 Sr. Als gevolg hiervan acht de Rechtbank de aan de medeverdachte K. M. tenlastegelegde verduistering in dienstbetrekking dan wel eenvoudige verduistering niet bewezen. Daarom acht de Rechtbank het aan de verdachte tenlastegelegde medeplegen van verduistering in dienstbetrekking dan wel medeplegen van verduistering evenmin bewezen. De verdachte zal dan ook worden vrijgesproken.

< Terug naar Verduistering in dienstbetrekking
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden