Tasjesroof – advocaat nodig?

Tasjesroof wordt juridisch gezien als een diefstal met geweld. Daarom wordt dit als een ernstig misdrijf beschouwd en kunnen hoge straffen opgelegd worden.Het betreft meestal een of meerdere personen die een tas van de ander in een rukbeweging pakken en daarmee weg rijden of rennen. Die rukbeweging wordt dan gezien als de geweldshandeling. Juist omdat de straffen, die voor tasjesroof kunnen worden opgelegd, vrij hoog kunnen zijn, is het altijd verstandig om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Wanneer tasjesroof?

Tasjesroof (diefstal met geweld) is strafbaar gesteld in artikel 312 Sr. Hierin gaat het erom dat de diefstal met geweld is gepleegd met het oogmerk om de betreffende diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken. Bij betrapping op heterdaad gaat het dan om het mogelijk maken van de vlucht voor zichzelf of andere deelnemers of om het bezit van het gestolen goed te verzekeren.

De Hoge Raad stelt bijvoorbeeld dat de opvatting dat voornoemd oogmerk ontbreekt, onjuist is indien degene van wie het goed werd afgenomen de diefstal mede heeft beraamd en een rol heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan. Volgens de Hoge Raad is het oogmerk aanwezig indien het handelen van de verdachte als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg met zich bracht dat de diefstal werd voorbereid of vergemakkelijkt (of dat het bezit van het gestolene werd verzekerd). Dat de persoon van wie het goed werd afgenomen zich mogelijk niet bedreigd of aangevallen heeft gevoeld, doet daaraan niet af (vgl. HR 02-07-2013, ECLI:NL:HR:2013:94). De A-G mr. Hofstee geeft in de conclusie in die uitspraak ook aan dat iemand die geweld in het kader van artikel 312 Sr gebruikt, dat ook kan doen om derden ervan te weerhouden om in te grijpen zodat de diefstal voorkomen wordt. Ook die vindt dus dat voornoemde opvatting te beperkt is.

Bewijs

Het bewijs van betrokkenheid bij tasjesroof wordt meestal geleverd op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden, vergelijkend DNA-onderzoek of op basis van vingerafdrukken. Het is van belang dat de advocaat steeds kritisch kijkt naar dit bewijs en en een gedegen analyse maakt.

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen getuigen worden gehoord, camerabeelden worden opgevraagd of andere onderzoeken nog plaatsvinden.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat. Juist bij een ernstig strafbaar feit als een tasjesroof is deskundige bijstand noodzakelijk.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden