Straffen diefstal auto / motor

Straffen diefstal auto / motor volgens Oriëntatiepunten rechtbanken (LOVS)

De rechtbanken en gerechtshoven hanteren iets lagere straffen bij winkeldiefstal. Daarom zullen wij de LOVS Oriëntatiepunten (de richtlijnen van rechtbanken en gerechtshoven) ook weergeven:

Richtlijn diefstal auto / motor – Orientatiepunten rechtbanken en gerechtshoven (LOVS)
first offender recidive
in afgelopen 5 jaar
Meermalen recidive
Diefstal auto / motor 120 uur werkstraf 3 maanden gevangenisstraf 4 maanden gevangenisstraf

Recidive

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden