Poging tot winkeldiefstal of voltooide winkeldiefstal

Bij winkeldiefstal kan er discussie ontstaan of er nu sprake is van een voltooide winkeldiefstal of dat het gebleven is bij een poging tot winkeldiefstal, of zelfs dat er nooit een bedoeling is geweest om goederen weg te nemen.

In de jurisprudentie heeft de Hoge Raad het beoordelingskader voor een voltooide winkeldiefstal gegeven:
“Voor een veroordeling ter zake van diefstal van een ander toebehorend goed – een en ander als bedoeld in art. 310 Sr. – is onder meer vereist dat de de dader zich een zodanige feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft dan wel dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming van het goed als voltooid kan gelden.”

Het uit de verpakking halen van een playstation en die heimelijk in een doos van een looptrainer stoppen, is het zodanig aan de feitelijke heerschappij onttrekken van de playstation (HR 9 februari 2016, NJ 2016, 118).

Gerechtshof Amsterdam, 15 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1489: verdachte had in de winkel een fles rose in de tas gedaan en werd vervolgens door winkelpersoneel uit de rij voor de kassa gehaald. Hof: geen oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden